AH_14_Om-oss_940

Från predikstolar till eget hus. I de djupa skogarna där Småland, Halland och Västergötland möts, där granarna står starka, stolta och raka har virke, trä och hantverk alltid varit viktiga näringar. Man vet att uppskatta det naturen ger. Här, i den lilla byn Mjöbäck, har handens skicklighet och huvudets tankekraft försörjt människor i generationer.

Från 1800-talets fantastiska träsnidare som med mästerligt hantverk smyckade traktens kyrkor med dopfuntar och predikstolar, till dagens snickare som med historiens arv och dagens teknik uppfyller människors drömmar om det egna huset. Här finns vi. Arvidhus.