AH_14_CARPORT_28_Front_940

AH_14_CARPORT_28_Back_940

AH_14_CARPORT_28_Planskiss

Carport kombinerad med förråd. Förrådet med en invändig area på 7,0 m² är försedd med en dörr och ett fönster. Carportsdelen är på en sida försedd med en skyddande skärmvägg.

Carporten kan spegelvändas för anpassning mot tomt och hus. Även andra kundanpassningar är möjliga t.ex. andra taklutningar samt ändring av storlek.