AH_14_DUBBELGARAGE_58_Front_940

AH_14_DUBBELGARAGE_58_Back_940

AH_14_DUBBELGARAGE_58_Planskiss

Garage för två fordon. Garagets längd på 8,68m gör att det finns gott om förrådsutrymme framför parkerade bilar. Garaget i detta utförande är försett med två fönster samt en separat gångdörr.

Garaget kan spegelvändas för anpassning mot tomt och hus. Även andra kundanpassningar är möjliga t.ex. andra taklutningar samt ändring av storlek. Garaget kan även förses med avdelande innerväggar.